"odds" translation into Norwegian
Showing results for "odd". "odds" is currently not in our dictionary.
EN

"odds" in Norwegian

odd {adj.}

EN odd {adjective}

1. general

påfallende {adj.}
odd (also: corny, peculiar, quirky, strange)
rar {adj.}
merkelig {adj.}
3:34 Now let me say something about the staircase, which may seem like an odd metaphor for seniors given the fact that many seniors are challenged by stairs.
3:34 La meg si noe om trappen, kanskje en noe merkelig metafor for alderdom, siden eldre ofte har problemer med trapper.
odd (also: peculiar, strange, weird, bizarre)
underlig {adj.}
odd (also: peculiar, strange, weird, bizarre)
bisarr {adj.}

2. "last remaining"

odd (also: latter, last)
sist {adj.}
odd
gjenværende {adj.}

Context sentences for "odds" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. GoodFreeDict.com is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's an anomaly, it's a place where the system actually is at odds with who we are as people.
Det er et avvik, det er en tilstand hvor selve systemet settes opp mot hvem vi er som mennesker.
EnglishI returned to Singapore and, in 1990, performed Asia's first successful cadaveric liver transplant procedure, but against all odds.
Jeg dro tilbake til Singapore og i 1990 utførte Asias første vellykkede levertransplantasjon fra et død donor, men mot alle odds.
Englishagainst all odds
EnglishEvery time you drink a glass of water, he points out, the odds are that you will imbibe at least one molecule that passed through the bladder of Oliver Cromwell.
Hver gang du drikker et glass vann, viser han til, er det sannsynlig at du vil få i deg iallefall et molekyl som gikk gjennom blæren til Oliver Cromwell.
EnglishThe odds against it, of course, are so great that if you set out writing zeros at the time of the origin of the universe, you still would not have written enough zeros to this day.
Oddsen mot det er, selvsagt, så store at hvis du hadde satt igang med å skrive null'er når Universet ble til, ville du ikke ha skrevet nok null'er den dag idag.