"roommate" translation into Norwegian
EN

"roommate" in Norwegian

roommate {noun}

EN roommate {noun}

roommate
My American roommate was shocked by me.
Min amerikanske romkamerat var overrasket over meg.
14:33 What if my roommate knew about my Nigerian publisher, Mukta Bakaray, a remarkable man who left his job in a bank to follow his dream and start a publishing house?
14:33 Hva om min romkamerat kjente til min nigerianske forlegger, Mukta Bakaray, en bemerkelsesverdig mann som forlot sin stilling i en bank for å følge sin drøm om å starte sitt forlag?
15:32 Now, what if my roommate knew about my friend Fumi Onda, a fearless woman who hosts a TV show in Lagos, and is determined to tell the stories that we prefer to forget?
15:32 Hva om min romkamerat kjente til min venn Fumi Onda, en fryktløs kvinne som er vertinne for et TV-program i Lagos, og som er fast bestemt på å fortelle historier vi foretrekker å glemme?

Synonyms (English) for "roommate":

roommate

Context sentences for "roommate" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. GoodFreeDict.com is not responsible for their content. Read more here.

English5:55 So after I had spent some years in the U.S. as an African, I began to understand my roommate's response to me.
5:55 Så etter noen år i statene som afrikaner, begynte jeg å forstå min romkamerats oppfattelse av meg.